joe yates cc4stor2oc0 unsplash

Reclamecode voor Online Kansspelen: per 1 juli 2023 treedt een herziene code in werking

Leestijd: 2 min.

Op 1 juli 2023 treedt de herziene Reclamecode voor Online Kansspelen in werking. De herziene code is een initiatief van de brancheverenigingen VNLOK en NOGA en in samenwerking met de SRC tot stand gekomen. Onderdeel van de herziene code is een evaluatie waarbij het Ministerie van Justitie en Veiligheid, verslavingszorg, omroepen, mediapartijen en vergunninghouders van online kansspelen gevraagd zijn om hun zienswijzen te geven.

Wat is de Reclamecode voor Online Kansspelen?

De code maakt deel uit van de nationale reclamecode en is een vorm van zelfregulering. De Reclamecode voor Online Kansspelen zorgt ervoor dat aanvullend op wat de wet al vereist: 

  • Spelers worden geïnformeerd over verantwoorde deelname.
  • Extra inhoudelijke beperkingen gelden voor reclames voor online kansspelen.
  • Bonussen om spelers te verwelkomen beperkt worden ingezet.

Iedereen kan een klacht indienen op basis van de regels in de code. Deze wordt dan beoordeeld door de Reclame Code Commissie van de Stichting Reclame Code. Wordt de klacht toegewezen? Dan past de adverteerder zijn reclame-uiting aan. 

Wijzigingen nieuwe Reclamecode voor Online Kansspelen

Directe aanleiding voor de wijzigingen aan de Reclamecode voor Online Kansspelen is het wettelijke verbod op ongerichte reclame voor online kansspelen geweest. Dit verbod treedt eveneens op 1 juli 2023 in werking.

Op grond van het verbod op ongerichte reclame is online kansspelreclame nog maar zeer beperkt toegestaan. Zo is het niet meer mogelijk om reclame te maken op televisie, in tijdschriften, op de radio of in de buitenlucht. Ook sponsoring valt onder het verbod, maar voor bestaande contracten geldt een overgangstermijn. Voor evenement- en programmasponsoring loopt deze termijn tot 1 juli 2024 en voor sportsponsoring tot 1 juli 2025. Reclame via internet, zoals sociale media, gerichte advertenties, directe mailing en televisie op aanvraag blijft beperkt en onder strenge voorwaarden, toegestaan.

Deze beperkingen zijn overgenomen in de herziene code. Daarnaast zijn bestaande (bovenwettelijke) beperkingen behouden gebleven en indien nodig verder verduidelijkt. Zoals beperkingen rondom de inzet van bonussen, informatie over verantwoorde deelname en criteria voor online kansspelreclame. Ook is de procedure voor de totstandkoming van een nieuwe code uitgebreider omschreven. Deze procedure zal starten in 2026. Alle stakeholders zullen hier vroegtijdig bij worden betrokken.

Verantwoorde online kansspelreclame

De beperkingen voor online kansspelreclame zijn bedoeld om consumenten, in het bijzonder kwetsbare groepen zoals jongeren, te beschermen tegen de mogelijke risico’s van (reclame voor) online kansspelen. Samen met alle andere waarborgen die de online kansspelwetgeving kent, levert de Reclamecode voor Online Kansspelen hier een bijdrage aan. De brancheverenigingen VNLOK en NOGA zien het dan ook als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle vergunninghouders van kansspelen op afstand om de maatregelen uit de code na te leven en in hun reclame-uitingen te handelen in overeenstemming met de doelstellingen van de code.

Direct lid worden van NOGA?

Dit kan op drie verschillende manieren: middels een regulier lidmaatschap, een geassocieerd lidmaatschap of een B2B-Partnership.

Ik wil lid worden