Doelen & strategie

NOGA is belangenbehartiger van de online kansspelmarkt en is een toonaangevende vereniging waar gereguleerde (online) aanbieders en gerelateerde stakeholders met elkaar samenwerken. Hierbinnen streven wij naar een goed gereguleerde, aantrekkelijke en veilige online kansspelmarkt in Nederland.

Bij de oprichting van NOGA in 2020 is een aantal belangrijke doelstellingen en grondbeginselen opgesteld die samen zijn te vatten in: 

  1. Het behartigen van de belangen van gereguleerde online kansspelaanbieders en andere aan kansspelen gerelateerde stakeholders in Nederland, om zo tot een veilige, verantwoorde en aantrekkelijke online kansspelmarkt in Nederland te komen; 
  2. Het bijdragen aan de doelstellingen van het Nederlandse kansspelbeleid, namelijk het borgen van consumentenbescherming, het voorkomen van fraude en criminaliteit en het voorkomen van kansspelverslaving door een optimale kanalisatiegraad na te streven;
  3. Het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de online kansspelmarkt door onder meer het propageren van zelfregulering, het hanteren van gedragsstandaarden en het aangaan van dialoog met alle stakeholders in de markt. 
Direct lid worden van NOGA?

Dit kan op drie verschillende manieren: middels een regulier lidmaatschap, een geassocieerd lidmaatschap of een B2B-Partnership.

Ik wil lid worden