Lid worden van NOGA

Lid worden van NOGA kan op drie manieren; met een Regulier lidmaatschap, een Geassocieerd lidmaatschap of een B2B-Partnership. Ontdek op deze pagina de verschillende lidmaatschappen en bijbehorende privileges.

Structuur

NOGA is een Nederlandse vereniging met volledige rechtsbevoegdheid voor online gokken. De algemene ledenvergadering heeft de belangrijkste bevoegdheden en heeft het dagelijks bestuur en beleid gedelegeerd aan de Raad van Bestuur (hierna: Bestuur). De directeur, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken van de vereniging, rapporteert aan het Bestuur. Momenteel hebben alle leden van NOGA recht op zitting in het Bestuur. Dit kan in de toekomst veranderen als het aantal leden groeit.

Toetreding

NOGA staat open voor vergunde aanbieders en B2B-bedrijven die actief (willen) zijn op de Nederlandse online kansspelmarkt en die streven naar een goed gereguleerde, aantrekkelijke en veilige markt voor consumenten. Je kunt het hele jaar door lid worden bij NOGA. Om (geassocieerd) lid te worden of een B2B-partnerschap aan te gaan, dien je in het bezit te zijn van een kansspelvergunning en een formeel verzoekschrift te sturen naar de voorzitter van de Raad van Bestuur van NOGA door het volgende lidmaatschapsformulier in te vullen en mailen naar boad@no-ga.nl.

Due diligence, toetreding en beëindiging

Het Bestuur beoordeelt alle lidmaatschaps- en B2B-partnerschapsaanvragen onder andere middels een due diligence-onderzoek. Onder normale omstandigheden keurt het Bestuur de aanvraag goed. Nieuwe (geassocieerde) leden of B2B-partners moeten een aanvraagformulier ondertekenen waarin ze zich juridisch binden aan de doelen en wetten van de vereniging.

Opzegging van het lidmaatschap of partnerschap is alleen mogelijk door middel van een schriftelijke opzegging uiterlijk drie maanden voor het einde van het kalenderjaar, tenzij het Bestuur besluit om een beëindiging eerder van kracht te laten worden.

(Geassocieerd) lidmaatschap en B2B-partnerschap

Alleen bedrijven (geen personen) met hun officiële vestiging in de Europese Unie, de EER of het Verenigd Koninkrijk kunnen lidmaatschap, geassocieerd lidmaatschap of B2B-partnerschap aanvragen.

Verlegging btw

NOGA kan onder bepaalde voorwaarden de btw verleggen voor niet in Nederland-ingezeten leden, geassocieerde leden en B2B-partners met een statutaire zetel buiten Nederland. Het is de verantwoordelijkheid van elk individueel lid, geassocieerd lid of B2B-partner om aan te geven of dit van toepassing is en NOGA correct te factureren.

Direct lid worden van NOGA?

Dit kan op drie verschillende manieren: middels een regulier lidmaatschap, een geassocieerd lidmaatschap of een B2B-Partnership.

Ik wil lid worden