hero dice

Reactie VNLOK en NOGA op berichtgeving Consumentenbond

Leestijd: 2 min.

Reactie VNLOK en NOGA op berichtgeving Consumentenbond

De gezamenlijke brancheverenigingen Vergunde Nederlandse Online Kansspelaanbieders (VNLOK) en de Nederlandse Online Gambling Associatie (NOGA) hebben kennisgenomen van het artikel Online casino’s misleiden spelers en zetten aan tot overmatig gokken van de Consumentenbond. De brancheverenigingen herkennen zich niet in de conclusies uit het artikel.

Leden van de VNLOK en NOGA realiseren zich heel goed dat zij een vergaande verplichting hebben om consumenten te beschermen tegen de risico’s van online kansspelen en verslaving zoveel als mogelijk te voorkomen. Vele medewerkers in de sector zetten zich hier dagelijks voor in. Niet alleen door te doen wat wettelijk moet, maar ook door initiatief te nemen tot zelfregulering. Denk bijvoorbeeld aan de Reclamecode Online Kansspelen en lagere speellimieten voor jongvolwassenen.

Onze leden handelen conform wet- en regelgeving. Hier ziet de Kansspelautoriteit op toe. Bij overtredingen treedt de Kansspelautoriteit op.

Teleurgesteld

Bij de totstandkoming van het onderzoek zijn de genoemde aanbieders helaas op geen enkele wijze betrokken door de Consumentenbond. Ook is voor publicatie niet om wederhoor gevraagd en is na publicatie geen inzage gegeven in het onderzoek.

Als de aanbieders of brancheverenigingen wel op enige wijze betrokken zouden zijn geweest, had duidelijk gemaakt kunnen worden wat wet- en regelgeving vereist en op welke wijze daaraan uitvoering is gegeven. Ook hadden dan evidente onjuistheden in het onderzoek voorkomen kunnen worden. Vervolgens hadden mogelijke zaken die verbetering behoeven geadresseerd kunnen worden bij de leden van VNLOK en NOGA.

Dat de Consumentenbond dit heeft nagelaten vinden VNLOK en NOGA teleurstellend, niet in het belang van een goed geïnformeerde en beschermde consument en draagt ook niet bij aan een eerlijk debat over online kansspelen.

Gereguleerde, veilige en verantwoorde online kansspelmarkt

Dat mensen gokken is een gegeven en zo oud als de mensheid. De sector blijft onverminderd gecommitteerd om gezamenlijk met de politiek, de toezichthouder en alle andere betrokken partijen ervoor te zorgen dat dit op een gereguleerde, veilige en verantwoorde manier gebeurt. De inzet is immers hoog: de veiligheid van consumenten.

Hierbij staat het voor VNLOK en NOGA voorop dat een veilige markt, een gereguleerde markt is. Consumenten zijn immers een stuk slechter af bij illegale aanbieders die de consument geen enkele vorm van bescherming bieden.

Een gereguleerde markt vraagt om een juist evenwicht tussen: aanbieders de mogelijkheid geven om een attractief online kansspelaanbod aan te bieden en kwetsbare groepen beschermen tegen de risico’s van online kansspelen. Om tot dat juiste evenwicht te komen, is kennis van de sector, betrouwbare cijfers en onderzoek van groot belang. In het huidige (politieke) debat is daar te vaak onvoldoende sprake van. Daarover maken de beide brancheverenigingen zich zorgen.

VNLOK en NOGA gaan graag met alle betrokken partijen in gesprek over bovenstaand onderzoek en de beste wijze om consumenten nu en in de toekomst te blijven beschermen tegen risico’s van online kansspelen en het zoveel mogelijk voorkomen van kansspelverslaving.

Direct lid worden van NOGA?

Dit kan op drie verschillende manieren: middels een regulier lidmaatschap, een geassocieerd lidmaatschap of een B2B-Partnership.

Ik wil lid worden