hero dice

NOGA reactie op Ksa rapportage Zorgplicht

Leestijd: 1 min.

In de regulering van online kansspelen speelt de zorgplicht van aanbieders een centrale rol. Uit onderzoek van de Kansspelautoriteit (Ksa) naar de invulling van de zorgplicht onder tien toegelaten aanbieders, komt naar voren dat op deze nieuwe markt er tussen de manier waarop onderzochte aanbieders onderling invulling geven aan de zorgplicht, te grote verschillen bestaan. Ook liggen risicoscores en ‘triggers’ waar vergunninghouders naar kijken uiteen. De Ksa komt daarom met een aanscherping van haar beleid en met aanbevelingen aan het ministerie van justitie en veiligheid om de wet- en regelgeving te verduidelijken.

NOGA steunt deze aanbevelingen. De zorgplicht moet beter gewaarborgd en worden verduidelijkt. Eerder al heeft NOGA opgemerkt dat de huidige wetgeving rondom de zorgplicht te vaag is en gebaseerd is op een te open norm. Het ontbreekt aan heldere en duidelijke richtlijnen en een uniform begrippenkader. NOGA pleit al langer voor een uniform en duidelijk omschreven norm waarbinnen de zorgplicht door alle vergunde aanbieders op dezelfde manier moet worden ingevuld. Dit zal de bescherming van consumenten verbeteren en aanbieders duidelijke richtlijnen geven.

Het is belangrijk dat online gokkers erop kunnen vertrouwen dat ze overal dezelfde basisbescherming krijgen bij vergunde aanbieders en dat ze beschermd worden tegen risico's die verband houden met online gokken. NOGA is blij dat de Kansspelautoriteit op korte termijn de zorgplicht zal verduidelijken en kijkt er naar uit om gezamenlijk met de Ksa de zorgplicht verder uit te werken. Ook ondersteunt NOGA het pleidooi van de Kansspelautoriteit om bij de evaluatie van de wet op kansspelen op afstand en de daaropvolgende herziening van wet- en regelgeving de zorgplicht te verduidelijken en verder uit te werken.

Direct lid worden van NOGA?

Dit kan op drie verschillende manieren: middels een regulier lidmaatschap, een geassocieerd lidmaatschap of een B2B-Partnership.

Ik wil lid worden